Tančírny v Moravii

Tančírna je místo, kde si můžeš trénovat (tzv. protancovávat) naučené taneční figury s různými tanečními partnery. Tančírny probíhají každý týden v Komunitním centru Moravia bez asistence lektora. Nemusíš si domlouvat tanečního partnera předem, nemusíš se nikde registrovat. Prostě jen přijď.

každou středu 19:30 - 21:00

Pravidla na tančírně

1. Neexistuje pánská ani dámská volenka. S žádostí o tanec přichází muži i ženy kdykoliv a bez rozdílu.

2. O tanec se žádá ideálně slovy: "Půjdeme si zatancovat?" A ideální odpověď zní: "Ano, rád(a)."

3. Při samotném tanci se neptejte partnera: "Ještě budeme tančit dál?" Tanec trvá tak dlouho, dokud ho jeden z tančících neukončí slovy: "Děkuju, bylo to super." (či obdobným poděkováním). Ukončujeme tanec zásadně mezi písničkami, nikoliv uprostřed písničky.

4. Tanec by měl trvat nejméně jednu celou písničku, v lepším případě dvě písničky. Klidně ale můžeš s jedním člověkem tančit celý večer.

5. Při tanci se nemluví. Muži nezvládají dvě věci současně.

6. Při tanci nikoho neopravuj, pokud o to výslovně nepožádá. Samozřejmě se můžete v páru mezi sebou domluvit, že si budete navzájem opravovat chyby, ale nevyžádaná kritika není namístě.

7. Muži i ženy by měli dbát na to, aby voněli, ale zároveň to s voňavkou nepřeháněli. Kdo se hodně potí, měl by si s sebou vzít dvě tři trička na převlečení.

8. Žádost o tanec lze samozřejmě i odmítnout. Je pak považováno za slušnost, když odmítnutí nějak vhodně doplníme. Úplně stačí "Promiň, ale teď ne." případně "Nezlob se, ale teď odpočívám/jdu se napít/bolí mě koleno." Nicméně odmítnutí tance je spíše výjimečné, neměl by se z toho stát standard.

9. Pokud odmítneš toho samého člověka dvakrát za sebou, dáváš mu tím najevo, že už nemá chodit potřetí. A on by to měl respektovat. Jestli s ním chceš ještě někdy v budoucnu tancovat, je teď řada na tobě, abys ho požádal(a) o tanec ty.

10. Je obecně výhodnější žádat o tanec především ty, kteří posedávají osamoceně u parketu a očividně by si chtěli jít s někým zrovna zatancovat. Naopak u lidí, kteří o něčem vášnivě diskutují v předsálí, je pochopitelnější, že žádost o tanec odmítnou. Přesto je můžeš zkusit k tanci vyzvat také.